FANDOM


Från start hade Parklivs ledarskap varit delat mellan Daniel Lampinen och Robert Huselius. Ganska snart blev det dock uppenbart, att de hade olika slags ambitioner för gruppen; R ville bygga en långsamt växande subkultur, medan D ville bygga en digital massrörelse, som allra helst skulle hjälpa honom uppnå sitt mål: att få en arbetstid som mer liknar hans fritid.

170422 drogs det hela till sin spets och Parkliv splittrades i en kommersiell del och en indie-del. Den sistnämnda fick namnet Anti-Parkliv för att definiera sig i motsättning till vad Parkliv höll på att bli, nämligen en allmän sociala-media-klubb med hög medlemsavgift. Parklivarna såg med fasa framför sig, hur deras organiskt framvuxna subkultur skulle slås i spillror.

170423 gjorde så plötsligt D en helomvändning och en pudel, och lämnade Parklivsuniversumet helt. Många sörjde detta beslut, som dock tryggade Parklivs framtid i sin nuvarande form.

Som ett monument över dessa dramatiska dagar, och som en påminnelse om att vi inte får låta detta hända igen, står gruppen Anti-Parkliv kvar, nu under namnet Parkliv minns 170422.